QUE FEM

– Donar suport i assistència als membres de l’associació, pares i alumnes del centre en tot allò que atribueixi a la millora de l’ensenyament dels nostres fills.

– Facilitar la col.laboració del centre en l’àmbit cultural, socials i esportiu.

– Promoure les activitats de formació de pares tant des del vessant cultural com específic de responsabilització en l’educació familiar.

– Fer d’interlocutors entre pares, mestres i els equips directius de l’escola per tractar els temes que afecten tot el col.lectiu de les famílies.

– Donar a conèixer el fons  de llibres de l’escola, amb voluntaris podem potenciar fer el reciclatge de llibres, de parvulari, primària i ESO

– Promoure i col•laborar en les festes de l’escola.